Indochinatrans Đồng Hành Cùng: “Cuộc Đua Xe Đạp Toàn Quốc Truyền Hình TP. HCM “

Xe tải Indochinatrans – Đông Dương đồng hành cùng “Cuộc Đua Xe Đạp Toàn Quốc Truyền Hình TP.HCM 2017”. Lộ trình thi đấu hơn 2000K qua 20 chặng ở các Tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh Miền Trung.