Thương hiệu Xuất Sắc – Excellent Brand

Indochinatrans vinh dự khi được nhận giải” Thương hiệu Xuất Sắc – Excellent Brand 2016″. Là thương hiệu xuất sắc 2016 do Hội Sở hữu Trí tuệ TP.HCM phối hợp thực hiện cùng AQA – Hiệp hội các nhà đánh giá quốc tế Mỹ, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. . Indochinatrans đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng, phát triển thương hiệu vận tải, tạo lợi thế thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các thương hiệu trong và ngoài nước. Đảm bảo hàng hóa được vận chuyển lưu thông, phục vụ chuyên nghiệp, tận tình, mang lại lợi ích cho khách hàng.